Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 193 psl.

tickint

tickint „machen – daryti“ III 6923 [4532] (= dariti „daryti“ VE 297 inf.), teckint „t. p.“ III 10111 [6319] inf.; partic. praet. act. nom. sg. masc. tykynnons „schepffer (geschaffen) – (su)kūręs, (pa)daręs, sutvėręs“ II 710 [1125] (plg. I 710, III 3919, III 1274, žr. teickut); praes. 1 pl. tickinnimai „(wir) machen – darome“ III 352 [2713] (= ischleistumbim VE 1213), teckinnimai „t. p.“ III 375 [2733; žr. PKP II 117, išn. 93]; imperat. 2 pl. tickinnaiti „macht – darykite“ III 10527 [679] (= priwersket VE 5114).
Verb. (inf.) pr. *tikin-tvei „daryti, kurti, tverti“ < *„tinkamą daryti“ (causat.) – sufikso *-in- vedinys iš verb. pr. *tik- „tinkamam būti“ (žr. s. v. teickut).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 133t.; Smoczyński DL 141tt., HL 55, LAV 367t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.