Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 246–247 psl.

wijrs

wijrs „man (Mann) – vyras“ III 872 [5511] (= viras „vyras“ VE 372), III 10321 [6513], wirs „t. p.“ III 10121 [6328] nom. sg. 247 masc.; acc. sg. (masc.) wijran „manne (Mann) – vyrą“ III 1054 [6523], III 1096 [6735], wijrau (sk.: wijran) „t. p.“ III 10121 [6327], wiran „man (Mann) – t. p.“ III 1056 [6525], (gen. pl. reikšme) wijrin „mennern (Männern) – t. p.“ III 10321 [6512] (= wirams „vyrams“ VE 501); nom. pl. (masc.) wijrai „menner (Männer) – vyrai“ III 10314–15 [658], (voc. reikšme) „t. p.“ III 935 [598], III 1036 [651]; dat. pl. (masc.) wijrimans „mennern (Männern) – vyrams“ III 10326 [6516]; acc. pl. (masc.) wīrans „vyrus“ (III 9312–13), versta iš vok. (III 9211) mennern (Männern) „vyrams“ (= wirams „vyrams“ VE 4010).
Yra subst. (nom. sg. masc.) pr. (III) *vīrs < pr. *vī́ras „t. p.“ < balt. subst. (baritonas, šaknis – akūtinė, žr. Illič-Svityč IA 73) *vī́ras „t. p.“ (> lie. výras = la. vĩrs). Šis yra iš ide. subst. (nebaritonas) *u̯īrós „t. p.“ (> s. ind. vīráḥ „t. p.“ ir kt.), kurį įprasta atstatyti su ide. *-ī̆- (pvz. Pokorny IEW I 1177t.). To subst. ide. *u̯īrós nekirčiuotas *-ī- (o ne *-ī̆-!) sutrumpėjo germ., kelt., italik. (lo.) kalbose ir dėl to yra go. wair „vyras“, s. air. fer „t. p.“, lo. vĭr „t. p.“ (apie visa tai plačiau žr. studiją: Dybo VSJ V 9–34, ypač p. 24). Subst. ide. *u̯īrós „vyras“ yra matyt iš adj. ide. *vīró- „pajėgus“ – sufikso *-ro- vedinys iš subst. ide. *u̯ī- „jėga“ (> lo. vī-s „t. p.“ ir kt.), plg. Pokorny l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 389t.; Matasović EDPC 423; Matzenauer BKAS 147; Mayrhofer EWA II 569; Orel HGE 463; Smoczyński SEJL 756t.; Vaan EDL 681t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.