Publikacijos

Prūsų kalbos istorinė gramatika

Vytautas Mažiulis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, ISBN 9986196396.

Skaityti pdf formatu.