Publikacijos

Prūsų kalbos kirčiavimo sistema

Vytautas Rinkevičius

Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas, 2009.

Skaityti pdf formatu.