Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 330–331 psl.

quoitē

quoitē „will – nori (jis)“ III 5719 [3922] (= nor „jis nori“ VE 2315) praes.sg.; praes.pl. quoitē „woͤllen (wollen) – nori (jie)“ III 995 [6135] (= nori „jie nori“ VE 473), quoitā „t. p.“ III 5116 [3531]; praes.pl. quoitāmai „wollen – norime“ III 5510 [3728] (= norim „norime“ VE 226); praes.pl. quoitēti „wolt (wollt) – norite“ III 1079 [6717], III 11520 [7130]; opt.sg. quoitīlaisi „woͤllest (wollest) – norėtum“ III 7914–15 [5119], III 8114 [531], III 10912 [695], III 11929 [7510], III 1334 [8112]; opt.sg. quoitīlai „wolt – norėtų“ III 553 [3723], III 557 [3726] (= noretu „norėtų“ VE 223), „woͤlle (wolt) – t. p.“ III 13111 [8112], quoitijlai „t. p.“ III 1175 [734], quoitilai „wolt (wolt) – t. p.“ III 5518 [391] (= noretu „norėtų“ VE 2213); opt.pl. ąuoitīlaiti „wollet – tenorite“ III 6714–15 [455], „woͤllet (wollet) – t. p.“ III 1171 [731], quoitijlaiti „t. p.“ III 1255–6 [7715–16].
Čia turime verb. (inf.) pr. semb. (XVI a. vid.) *kvaitī-tvei „norėti, geisti“ [dėl *kvaitī- (su *-ī-!) ir dėl jo reikšmės „…geistižr. s. v. poquoitets] < pr. *kvaitē-tvei „t. p.“, kuris denominatyvas (Trautmann AS 413, Trautmann BSW 146, Schmid Verb. 30, Mažiulis PKP II 192, Toporov PJ IV 387) – vedinys iš subst. pr. *kvāitis „noras, geismus“ [> pr. semb. (XVI a. vid.) *kvāits „t. p.“ (Mažiulis l. c.), žr. quāits], dėl darybos plg., pvz., verb. (inf.) pr. *palaipsē-tvei „geisti“ (žr. pallaipsītwei). Pr. *kvaitē-tvei „norėti, geisti“ (inf.) bus turėjęs praes. (3 sg./pl.) formas pr. *kvāiti „(jis) nori geidžia“ (ī-kamienę, žr. II quoi) resp. pr. *kvāitē-ja „t. p.“ [> *kvaitē „t. p.“ = pr. (III) quoitē]; plg., pvz.,: verb. (irgi denominativum, žr. Skardžius ŽD 521) lie. (inf.) penė́-ti „maitinti“ (: praet.sg./pl. 331 penė́-jo) su (praes.sg./pl.) pẽni „maitina“ (i-kamienė) ir penė́-ja „t. p.“ (LKŽ IX 782tt.). Forma pr. (III) quoitā (resp. quoitāmai) yra vėlyvesnė, atsiradusi po to, kai pr. *kvāitē-tvei išvirto į pr. semb. (III) *kvaitī-tvei, plg. s. v. billīt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 299tt., SEJL 331.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.