Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 336–337 psl.

powartīsnan

powartīsnan „busse (Buße) – pataisymą (atitaisymą kaltės)“ III 6315 [432; dėl vok. (III) busse žr. Götze FG 44] (= lowima ghrieku „liovimą griekų“ VE 262–3) acc. sg. fem., kurį taisyti į *powartinsnan (Trautmann AS 407 ir liter., Endzelīns SV 233, Schmalstieg OP 67) nėra būtina, žr. s. v. v. potaukinsnas, wartint (žr. ir Schmalstieg OP 326). Taigi pr. (III 6315) powartīsnan „pataisymą (atitaisymą kaltės)“ lengvai gali būti pr. 337 *pavartīsnan, suponuojantis subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *pavartīsna (< *) „pataisymas (atitaisymas kaltės)“ < *„pavertimas (pakreipimas teisingumo link)“ (PKP II 145, išn. 250, plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c.), kuris – sufikso *-snā (žr. s. v. bousennis) vedinys iš inf. pr. *pavartī-tvei „paversti (pakreipti)“ < *„pavartyti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) *vartī-tvei „vartyti“ (žr. s. v. wartint).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 396t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.