Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 226 psl.

wartint

wartint „keren (kehren) – kreipti, versti“ III 354 [2715] inf.; praes. 3 sg. wartinna sin „wende…sich – kreipiasi (tesikreipia)“ III 10125 [6331] (= atsigreschti „atsigręžti, atsikreipti“ VE 493).
Yra verb. (inf.) pr. (III) *vartin-t(vei) „kreipti, versti“ vietoj *vartī-tvei „t. p.“ (žr. s. v. v. powartīsnan, wartint) = (iterat. resp. caus.) „sukinėti, vartyti“ (plg., pvz., lie. kraipý-ti//kraipìn-ti ir kt. Skardžius ŽD 546t.) < verb. (inf.) balt.-sl. *vartī- „t. p.“ (> lie. vartý-ti, la. vā̀rtî-t, serb.-chorv. vráti-ti ir kt.). Šis – vedinys (iterat. resp. caus.) iš verb. balt.-sl. *vert- „sukti, versti ir pan.“ (žr. s. v. wīrst).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 529; Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 396, SEJL 724.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.