Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 199 psl.

kyrteis

kyrteis „slo (schlage) – kirsk, mušk“ GrA 78, „slo, feri – t. p.“ GrF 77 imperat.sg. (jo neturi GrG) = pr. *kirteis (ar *kirtais) praes. pr. *kirt- „ker̃ta“: praes. (1 sg.) lie. dial. per-kirtu „perkertu“ (SzD³ 384), la. dial. cirtu „kertu“ (Endzelīns LVG 728, SV 119) greta lie. (1 sg.) kertù = la. cḕ̹rtu „t. p.“, plg. dar, pvz., lie. (praes.sg./pl.) dial. pir̃ka „per̃ka“ (DP 1097, 27839) greta (lie.) per̃ka „t. p.“ Taigi pr. (Gr) kyrteis alternatyvus skaitymas pr. *kert- (Schmalstieg BL 134, Toporov PJ IV 30) nėra būtinas.
Lie. kert-ù/dial. kirt-ù (praes.) kirt-aũ (praet.) kir̃sti (inf.J = la. cḕ̹rt-u/dial. cirt-u (praes.) cìrt-u (praet.) cìrst (inf.) (dėl praes. lie. kertù = la. cḕ̹rtu žr. Stang Vergl. Gr. 337) greičiausiai suponuoja, kad egzistavo ir pr. *kert-/dial. *kirt- (praes.) *kirt- (praet.) *kirstvei (inf.). Šis lie.-la.-pr. verb. „kirsti, rėžti“ kartu su verb. sl. *čьrt-ǫ (praes.) *čersti (inf.) „rėžti, pjauti“ (dėl medžiagos žr. ESSJ IV 75) yra iš verb. balt.-sl. *kert-/*kirt- „rėžti, pjauti, kirsti ir pan.“ (žr. dar, pvz., s. v. v. kersle, kirtis) < verb. ide. *(s)kert-/*(s)kr̥t- „pjauti, rėžti“ (Pokorny IEW I 941t.), kuris – determinatyvo *-t- (: *-et-) išplėstas verb. ide. *(s)ker-/*(s)kr̥- „t. p.“ (Pokorny IEW I 938tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Demiraj AE 340t.; Derksen EDSIL 85; Kloekhorst EDHIL 455t.; Mayrhofer EWA I 315t.; Rix LIV 559t.; Smoczyński LAV 192, SEJL 289t.; Vaan EDL 138.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.