Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 237 psl.

coestue

coestue „burste (Bürste) – šepetys“ E 559 nom. sg. fem. (su -oe- = pr. *-ɔ̄-, žr. PKP I 46, išn. 251) = pr. *kɔ̄st(u)vē [tiksliau: *kɔ̄st(u)u̯e su bilabialiniu *-u̯- ir su *-(u)-, kuris matyt nefo-nologinis – pereiginis tarp *-t- ir *-u̯-), t. y. pr. *kāst(u)vē < *kāist(u)vē (su cirkumfleksiškai pailgintu *-ā-, žr. Mažiulis BS 13t.). Pr. *kāist(u)vē „šepetys“ = „tam tikras (ašutų ar šerių prismaigstytas) įrankis plaukams ir pan. šukuoti“ [žodis E 559 yra semantinėje grupėje E 550E 559, prasidedančioje žodžiu (E 550) „pirtininkas (cirulninkas)“]yra sufikso *-t(u)vē (žr. dar nurtue, preartue, romestue) vedinys iš verb. pr. *kāis- „šukuoti…“ (žr. s. v. coysnis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXII (2) 252.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.