Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 98 psl.

arwiskai

arwiskai adv. „zwar (zwar, wahrlich) – tikrai“ III 491 [3335] (= vßtiesas „iš tiesos“ VE 191), „t. p.“ III 5510 [3728], „t. p.“ III 5516 [3734] (= vßtiesos VE 2211), „freilich – iš tikro“ III 771 [4925] (= vßtiesos VE 3210), „gewißlich – tikrai“ III 12120 [7527]. Šis pr. adv. yra iš pr. adj. *arviskas „tikras“ < arwis (žr.) + -iska-, plg. lie. adj. svetim-iškas „svetimas“ (Kurschat WL II 417), adv. kantr-iškai „kantriai“ MT 68 ir kt., žr. Skardžius ŽD 157. Žr. dar s. v. v. isarwiskas, perarwiskai.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.