Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 258 psl.

perarwiskai

perarwiskai „gewißlich – tikriausiai (per tikrai)“ III 4326 [3132], perarwisku „t. p.“ III 4524 [3317], III 6310 [4131], III 11313 [713], per arwisku „t. p.“ III 4117 [317], perarwisku „freilich – t. p.“ III 6116 [4118] adv. = pr. *perarviskai „t. p.“ = „per tikrai (labai tikrai)“ [lytis pr. *perarvisku „t. p.“ turi inovacinę *-u (vietoj *-ai), žr. s. v. v. ainawidiskan, etnīwingiskai] – iš praef. pr. *per- „per-“ (žr. s. v. perarwi) + adv. *arviskai „tikrai“ (žr. arwiskai), kuris suponuoja adj. pr. *arviska- „tikras“ – sufikso *-isk- vedinį iš adj. pr. *arvi- „t. p.“ (žr. s. v. v. arwis, arwiskai, isarwiskas).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.