Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 300 psl.

etnīwingiskai

etnīwingiskai „gnediglich (gnädiglich) – maloningai“ III 11929 [7511] (= malonei „maloniai“ VE 599), „t. p.“ III 1334 [8111], etnijwingiskai „genediglich (gnädiglich) – t. p.“ III 8116 [533] (= maloney „maloniai“ VE 3422), etnīwingisku „genedigklich (gnädiglich) – t. p.“ III 8113 [5135– 531], etnijwingisku „gnediglich (gnädiglich) – t. p.“ III 10915 [696] adv., kur pastarųjų lyčių galinis -u yra vietoj -ai (žr. s. v. ainawidiskan). Šis adv. suponuoja adj. *etnīvingiskas „maloningas“ – sufikso -isk- vedinį iš adj. *etnīvingas (žr. etniwīngs).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.