Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 300–301 psl.

etnīwings

etnīwings „gnediger (gnädiger) – maloningas“ III 518 [3526] (= maloninga VE 207 nom. sg. fem.), „genediglich (gnädiglich) – t. p.“ III 1319 [7932], etnijwings „genedig (gnädig) – t. p.“ III 719 [478] (= malonus VE 2918), „gnedig (gnädig) – t. p.“ 301 III 13316 [8120], etneīwings „gnediger (gnädiger) – t. p.“ III 5120 [3534] (= maloninga VE 2017 nom. sg. fem.) adj. nom. sg. masc. Pastaba: lytis III 1319 etnīwings, atliepianti originalo žodį (vok.) genediglich (jis is tikrųjų – adv.!), šiaip jau galėtų būti adv. (su formantu -s, plg. etkūmps, žr.), bet ji greičiausiai – adj. (nom. sg. masc.), žr. Trautmann AS 333, Toporov PJ II 110. Turime adj. pr. *etnīvings < *etnīvinga- „maloningas“ (plg. adj. pr. *etnīvingiska- „t. p.“, žr. s. v. etnīwingiskai) – sufikso -ing- vedinį iš adj. *etnīva- „malonus“ < *„atlaidus“, kuris – sufikso -va- vedinys iš prefiksinio inf. pr. *etnī-tvei „būti maloniam, atlaidžiam“ < *„at(si)leisti“ (plg. adj. s. sl. ljubi-vъ inf. ljubi-ti), žr. s. v. etnīstis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.