Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 329–330 psl.

quoi 2

II quoi „will – noriu“ III 696 [4520] (= noriu VE 2817), III 10110 [6319], „wil (will) t. p.“ III 1051 [6520] praes.sg.; praes. 2 sg. quoi tu „wilstu (willst du) – nori tu“ III 9918 [637], „wiltu (willst du) – t. p.“ III 1293 [7914] (= nori VE 625); praes.sg. quoi „will – nori“ III 478 [3326]. Plg. dar ny koyto „wiltu nicht (willst du nicht) – nenori tu“ GrG 100, ny koytu „wiltu nit – t. p.“ GrA 83, nykoitu „vin mecum – t. p.“ (vok. nit „nicht“ supainiotas su vok. mit „su; kartu“ ir išverstas į lo. mecum „su manim“, žr. PKP II 60, išn. 86) GrF 82, koyte, nykoyte (BPT). Žr. dar iquoitu.
Iš kontekstų matyti, kad forma (sg., be pluralinių atitikmenų!) pr. (III) quoi turi modalumo (Stang SBV 230, Schmalstieg OP 174, Toporov PJ IV 389), kuris jai, rodos, būdingesnis nei formai (sg., su pluraliniais atitikmenimis!) pr. (III) quoitē (žr.). Ta visiems trims sg. (praes.) asmenims pavartota pr. (III) quoi = pr. *kvăi dėl proklizės ir enklizės atsirado iš pr. *kvāi [su cirkumfleksiniu pr. *-āi (žr. quāits), žr., pvz., Stang Vergl. Gr. 313]. 330 Ši dėl savo modalumo (žr. anksčiau) galėtų būti „nedėsningai“ sutrumpėjusi iš pr. (praes.sg.) *kvāit „(jis) nori“ < *kvāiti „t. p.“ (plg. Stang Vergl. Gr. 29, 313), kurią laikyti atematine (plg. Berneker PS 221, Trautmann AS 275, Endzelīns SV 107, Mažiulis PKP II 188, Toporov l. c. ir liter.) matyt per drąsu (plg. Stang l. c.). Ji (praes.sg.) – turbūt i-kamienė pr. *kvāiti „(jis) nori“ greta pr. (praes.sg.) *kvāitēja „t. p.“/(inf.) *kvaitē-tvei „norėti“ (verbum denominativum), žr. s. v. quoitē.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 298t., SEJL 331; Vaan EDL 503t. Dėl formos koyte: Bammesberger BAM 121; Kortlandt BAM 116, 127t.; Matasović LgB IX 128.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.