Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 23 psl.

lailīsnan

lailīsnan „marter (Marter) – kankinimą“ III 6922 [4532] (= muka „kankinimą“ VE 297) subst. acc. sg. fem. [su raide -ī- = pr. *-ī- (vargu ar su -ī- = *-in- = pr. *-in-) = pr. *lailīsnan „t. p.“ resp. (nom. sg. fem.) pr. *lailīsna „kankinimas“ (XVI a.) < *lailīsnā „t. p.“ – sufikso*-snā- (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr.*lailī-tvei „kankinti, varginti“, kuris matyt iš verb. pr. *leilī-tvei „t. p.“ (plg., pvz., s. v. laygnan), žr. Mažiulis PKP II 277.
Verb. pr. *leilī-tvei „kankinti, varginti“ < *„spausti“ < *„siaurinti, laibinti, ploninti“ [plg. verb. lie. leil-ė́ti „plonėti, laibėti…“ (LKŽ VII 240, Vitkauskas DūnŽ 172), la. liẽl-îtiês „didžiuotis“] yra vedinys iš adj. pr. *leila- „laibas, lieknas, plonas“ [ar iš (adj. neutr. >) subst. (neutr.) pr. *leilan „laibumas, lieknumas, plonumas“] = adj. lie. dial. leĩlas „t. p.“ (LKŽ VII 240) bei la. (adj.) liẽls „didelis“, kurie suponuoja adj. (o/ā-kamienį) balt. *leĩla- „laibai aukštas“ (matyt su cirkumfleksiniu *-eĩ-, plg. dar adj. lie. liẽknas „t. p.“, žr. s. v. laygnan) = *„laibas (plonas) + aukštas (didelis)“ < *„nuglaistytas“, o šis – sufikso *-la- vedinys iš verb. balt. *lei- „glaistyti ir pan.< verb. balt.-sl. *(s)lei- [: *(s)li-] „glieti, liẽti (iš molio daryti puodus ir pan.)“ (žr. s. v. pralieiton). Žr. dar Mažiulis l. c., plg. Berneker PS 145, Endzelīns SV 201.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 214t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.