Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 30 psl.

laitian

laitian „wurst (Wurst) – dešra“ E 381 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *laitʹan (< *-tjan), kurio etimologija nėra atskleista (žr. Trautmann AS 368 ir liter., Endzelīns SV 201t. ir liter., Fraenkel LEW 368 s. v. líeti). Yra dvi jo kilmę aiškinančios hipotezės (žr. liter. apud Trautmann l. c., Endzelīns l. c.), iš kurių, man rodos, geresnė yra ta, kuri šį pr. žodį sieja su verb. lie. líe-ti ir pan. (Pierson AM VIII 363, Endzelīns SV 202), plg. la. de̹sas liêt „Würste machen“ (Endzelīns l. c.). Iš principo pritariant šiai hipotezei, reikia pasakyti, kad šio pr. žodžio daryba – svarbiausias jo etimologijos aspektas, iki šiol nenagrinėtas, yra gana sudėtinga problema.
Manyčiau, kad subst. (neutr.) *laitʹan „dešra“ < *laitjan „t. p.“ yra iš subst. pr. *„tai, kas įdarýta (pridarýta, prì-, į̃kimšta)“ (plg., pvz., lie.: grobas pridarýtas su žirniais „žarna prikimšta su žirniais“ LKŽ II² 296 s. v. pridarýti 6) adj. (neutr.) pr. *laitja- „įdarytas (prikimštas)“ (dėl adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan). Šis pr. adj. gali būti fleksijos vedinys iš adj. pr. *laita- „(į)- glietas (gliejant pri-, įkištas“ (dėl verb. lie. įgliẽti reikšmė̃s žr. LKŽ III 422 s. v. įgliẽti), o pastarasis – sufikso *-ta- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. < balt. *lei- „liẽti, glieti ir pan.“ (žr. s. v. pralieiton). Dėl tos adj. pr. *laitja- darybinės kilmė̃s plg., pvz., lie. adj. slãpčias „slaptas“ (LKŽ XII 1186t.) adj. slãptas „t. p.“ verb. slep- (slẽp-ia slė̃p-ti) „slėpti“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 75.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.