Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 36 psl.

-lāngwingiskai

-lāngwingiskai, t. y. uckalāngwingiskai „auff das einfeltigest (aufs einfältigste) – patikliausiai“ III 3913–14 [2921–22] (= prascziausey „paprasčiausiai“ VE 1416), ucka lāngiwingiskai „auff einfeltigest (aufs einfältigste) – t. p.“ III 474 [3322] (= prascziausei „paprasčiausiai“ VE 186–7), ukalāngewingiskān (sk.: -an) „einfeltigklich (aufs einfältigste) – t. p.“ III 7311–12 [4731–32] (= prascziausei „paprasčiausiai“ VE 3015), uckcelāngewingiskai (uckce- taisytinas į ucke-) „t. p.“ III 594–5 [3928–29] (= prascziausey „paprasčiausiai“ VE 2321) adv. grad. superl. = pr. *ukalāngevingiskai „patikliausiai“ [jo segmentas *-ev- (plg. Endzelīns SV 44) vienais atvejais yra *-ev-, kitais – matyt *-iv- (iš nekirčiuoto *v-, plg. Endzelīns l. c.) vietoj *-ev-], kuris – iš pr. (III) praef. *uka- (žr. ucka-) + adv. (grad. posit.) *lāngevingiskai „patikliai“ < „patikliai; lengvai“, o šis suponuoja adj. (o/ā-kamienį) pr. (III) *lāngewingisks „patiklus; lengvas“ (nom. sg. masc.). Pastarasis – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *lāngevinga- „t. p.“, o šis laikytinas sufikso *-inga- vediniu iš adj. (o/ā-kamienio) pr. *lāngeva- „t. p.“ < *lēngeva- „t. p.“, kuris – sufikso *-ev- (plg. Endzelīns l. c.) vedinys iš adj. (u-kamienio) pr. *lēngu- „lengvas“ (žr. s. v. lāngiseiliskan).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.