Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 209 psl.

ucka-

ucka- (III) – superlatyvo prefiksas (žr. s. v. v. isarwiskai, kuslaisin, -lāngwingiskai) = pr. *uka-, kurį turi ir pr. dievybės vardas Occopirmus „Saturnus“ (1530 m. „Agenda Ecclesiastica“ pratarmė) bei Occopirnus „deus coeli et terrae“ (H.Maletius) ir pan. = pr. *Ukapirmas < „pirmiausias“ (žr., pvz., Būga Aist. St. 162, Būga RR I 150, II 156). Praef. pr. *uka- galėtų būti ir adv. (= adj. nom.-acc. sg. neutr.) pr. *uka „aukštai“ (plg. ilga, žr.), kuris, neturintis aiškios darybos, matyt sietinas bent jau su go. auh-uma „höher“. Žr. Bezzenberger BB XXIII 295t., Trautmann AS 453, Holthausen GotEW 9, Endzelīns SV 268, Fraenkel LEW 25, Stang Vergl. Gr. 269.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Běťáková, Blažek EBM 184; Blažek Blt XXXIX (2) 192t.; Lehmann GED 49t.; Matzenauer BKAS 137t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.