Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 48 psl.

laucagerto

laucagerto „rephun (Rebhuhn) – kurapka“ E 768 nom. sg. fem. = pr. *laukagertɔ̄, t. y. *laukagertā „kurapka“ < „lauko (dirvos) višta“ – kompozitas iš subst. pr. *lauka- „dirva, laukas“ (žr. laucks) + *gertā „višta“ (žr. gerto). Žr. dar Trautmann AS 369, Endzelīns SV 203, Toporov PJ V 127. Spėjimu, kad subst. pr. „kurapka“ < „lauko višta“ esąs kalkė iš vok. Feldhuhn „pilkoji kurapka“ < „lauko višta“ (Toporov l. c.), nelengva patikėti (plg. ir Toporov l. c.); plg., pvz.,: „Kurapka, laukinė vištelėIvanauskas LP I 130 (citatoje išretinta mano. – V. M.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 14; Hinze LgB IV 189; Larsson NCOP 48; Lašinytė Blt XLII (2) 250; Stundžia BSI XVIII 198.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.