Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 167 psl.

sulo

sulo „matte (geronnene Milch) – sutrauktas (sukrekėjęs) pienas“ E 693 nom. sg. fem. = pr. *sulɔ̄, t. y. *sulā < balt. *sulā „tam tikras skystis, syvai“ > lie. sulà „medžių (ppr. beržų ir klevų) sultys; sultys, syvai“ (LKŽ XIV 132t.), la. sula „t. p.“ ME III 1119 (plg. piena sula „Molken“).
Balt. *sulā „tam tikras skystis, syvai“ yra turbūt sufikso *-la- vedinys iš verb. balt. *sū̆-/*seu- „tekėti, lietis“ (žr. dar suge, Soben) < ide. *seu-/sū̆- „t. p.“; žr. (resp. plg.) ME III 1119, Trautmann BSW 291t., Fraenkel LEW 940 (ir liter.), Pokorny IEW I 912t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Karaliūnas BPIŠ 230tt.; Matzenauer BKAS 127; Mayrhofer EWA II 737; Lehmann GED 72; Orel HGE 320; Rix LIV 912t.; Smoczyński SEJL 614.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.