Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 53 psl.

lāustingins

lāustingins „demuͤtigen (demütigen) – nusižeminusius, nuolankius“ III 975 [6115] adj. acc. pl. masc. (= pakarniems „nuolankiems“ VE 423), kuris suponuoja adj. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. *lāustings „nusižeminęs, nuolankus“ (plg. s. v. labbatīngins) – sufikso *-ing- vedinį iš adj. pr. *lāusta- „t. p.“ (aiškiai su cirkumfleksiniu *-āu-), dėl kurio kilmės žr. s. v. laustineiti.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.