Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 59–60 psl.

līgint

līgint „richten – teisti“ III 436 [3118] (= suditu „teĩstų“ VE 1618 sup.) resp. leiginwey (sk. leigintwey) „t. p.“ I 94 [533] inf. = pr. *līgint resp. *leīgintvei < *līgintvei „t. p.“; līginton „t. p.“ III 12715 [794] resp. leigenton „t. p.“ II 94 [1132] inf. = pr. *līgintun resp. *leīgintun < *līgintun „t. p.“ < sup. *līgintun „teistų“. Plg. Bretkūno „Biblijos“ (Jo-an. 5, 27) prūsizmą lie. lýgintiteisti“ (žr. Falkenhahn Bretke 204, Žulys Blt I 154t., Toporov PJ V 241t.).
Turime verb. (inf.) pr. *līgin-tvei „teisti“, kurio, aiškiai besigiminiuojančio su subst. pr. (III) lijgan/līgan (žr. lijgan), tiksliausiu atitikmenimi jau seniai (ir teisingai) laikomas verb. lie. lýgin-ti 60 „daryti, kad būtų lygus, tiesus…“ (Trautmann AS 370, Endzelīns SV 203, žr. ir Toporov PJ V 242). Tačiau pasilieka iki šiol neatskleista verb. pr. *līgintvei „teisti“ daryba ir jo darybinis santykis su verb. lie. lýginti.
Manyčiau, kad verb. pr. *līgin-(tvei) „teisti“, lie. lýgin-(ti) „daryti, kad būtų lygus, tiesus…“ ir la. lĩdzin-(ât) „t. p.“ suponuoja verb. (inf.) balt. *līgin- su reikšmių variantais a) *„daryti, kad būtų lygus, tiesus“ resp. b) „daryti, kad būtų lygumas, tiesumas“ – sufikso *-in- vedinį a) iš adj. balt. *līgu- „lygus, tiesus“ resp. b) iš deadjektyvinio subst. (neutr., nom.-acc. sg.) balt. *līgu „lygumas, tiesumas“ (dėl jo žr. s. v. lijgan). Tuo, kad balt. prokalbė bus turėjusi sufikso *-in- verb. vedinių iš adj. ir iš subst., nereikia abejoti.
Tuomet, kai iš subst. (neutr.) balt. *līgu „lygumas, tiesumas“ atsirado subst. (neutr.) pr. *līgu „nuteisimas, nuosprendis; teismas“ (žr. s. v. lijgan), minėtas semantinis variantas verb. (inf.) balt. *līgin- „daryti, kad būtų lygumas, tiesumas“ išvirto į verb. (inf.) pr. *līgin- „daryti, kad būtų nuteisimas, nuosprendis; daryti, kad būtų teismas“ > pr. (III) *līgin-tveiteisti“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 223t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.