Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 58–59 psl.

lijgan

lijgan „urtheyl (Urteil) – nuteisimą, nuosprendį“ III 8924 [5714] (= apsudima „nuteisimą, nuosprendį“ VE 3820), līgan „gericht (Gericht) – teismą“ III 11911 [7332] (= suda „teismą“ VE 5818–19) subst. acc. sg. neutr. (žr. toliau) = pr. *līgan „nuteisimą, nuosprendį; teismą“, kurio giminaičiai (žr. s. v. v. līgint, polīgu) yra seniai žinomi (Nesselmann Thes. 93, Berneker PS 304, Trautmann AS 370, Endzelīns SV 203, Fraenkel LEW 370t., žr. ir Toporov PJ V 236tt.), tačiau jo morfologijos bei darybos istorija nėra atskleista.
Manyčiau, kad forma (o-kamienė, acc. sg.) pr. (III) *līgan „nuteisimą, nuosprendį; teismą“ yra neutr. (kitaip – Toporov PJ V 232), egzistavusi greta senesnės (nepaliudytos) formos (u-kamienės, acc. sg. neutr.) pr. (III) *līgu „t. p.“, plg. formas (acc. sg. neutr.) pr. (III) *peku//*pekan (žr. s. v. pecku). III pr. kat-mo (XVI a.) 59 šnektõs u-kamienėje subst. neutr. paradigmoje atsirasti o-kamienėms formoms padėjo matyt u-kamienė subst. masc. paradigma (žr. s. v. soūns).
Taigi man rodos, kad šiek tiek seniau buvo u-kamienis (kitaip – Būga RR I 111, plg. ir Toporov PJ V 235) subst. (neutr., nom.-acc. sg.ppr. sg. tantum) pr. *līgu „nuteisimas, nuosprendis; teismas“ (matyt baritonas), kildintinas iš subst. (neutr.) pr. *līgu „lygumas (Ebenheit), tiesumas“ (plg. Būga l. c.) < subst. (neutr.) balt. *līgu „t. p.“ (žr. dar s. v. līgint), o šis – iš adj. (u-kamienio neutr., nom.-acc. sg.) balt. *līgu „lygus, tiesus“ (baritonas, plg. la. lĩdzs „t. p.“, žr. s. v. polīgu); čia dėl adj. neutr. subst. neutr. plg., pvz., s. v. giwan. To subst. neutr. pr. „nuteisimas, nuosprendis; teismas“ evoliucija iš subst. (neutr.) balt. *„lygumas, tiesumas“ bus buvusi maždaug tokia: *„lygumas, tiesumas“ > *„tiesa (Wahrheit)“ > *„teisė (Recht)“ > „nuteisimas, nuosprendis; teismas“, plg., pvz., la. tìesa „teismas“ = lie. tiesà „t. p.“ (SzD s. v. sąd) < *„tiesumas“ (Būga l. c.); be to, žr. Būga RR I 109tt., Toporov PJ V 236tt. (ir liter.).
subst. (neutr., nom.-acc. sg.) pr. *līgu „…teismas“ atsirado subst. (masc., nom. sg.) lie. dial. lygus „teismas“ (Ryt. Pr. raštai, žr. Žulys Blt I 154t., Lex. Lith. 57), kurį laikyti balt. prokalbės veldiniu (Būga RR I 111) negalima (Žulys l. c.). Taip pat prūsizmas yra ir subst. (masc., nom. sg.) lie dial. lygius „teismas“ (Ryt. Pr. raštai, žr. Žulys l. c.), tik čia u-kamienis pr. subst. (neutr.) buvo perdirbtas į i̯u-kamienį lie. subst. (masc.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.