Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 63–64 psl.

Lynaw

Lynaw (1348 m.), Lynow (1388 m.), Leynaw (1476 m.) „Leynauer See Kr. Ortelsburg“ (Gerullis ON 89) = pr. (ež.) *Līnavan (o-kamienis, nom.-acc. sg. neutr.), kuris, man rodos, yra iš adj. (neutr., nom.-acc. sg.) vak. balt. *līnavan „tas, kuriam būdingas glitumas, slidumas“ [gimine (neutr.!) derinto prie subst. (neutr.!) 64 vak. balt. *eźeran „ežeras“ (žr. assaran)], o šis – sufikso *-ava- vedinys iš subst. (neutr.) vak. balt. *līnan „glitumas, slidumas“ (nom.-acc. sg.) adj. (neutr., nom.-acc. sg.) vak. balt. *līnan „glitus, slidus“ [čia dėl adj. neutr. subst. (abstractum) neutr. plg., pvz., s. v. giwan], apie kurį (tą adj.) žr. s. v. linis. Dėl tos adjektyvo (neutr.) vak. balt. *līnavan „tas, kuriam būdingas glitumas, slidumas“ [gimine derinto prie subst. (neutr.!) vak. balt. *eźeran!] desubstantyvinės kilmė̃s plg. irgi desubstantyvinį adj. (fem.) vak. balt. *labjavā „ta, kuriai būdingas vangumas (vangus slinkimas)“ [derintą prie subst. (fem.) vak. balt. *apē „upė“!], žr. s. v. Labegow.
Taigi man rodos, kad ež. pr. (dk.) Lynaw iš kilmės sietinas ne su „lynu (tokia žuvimi)“ (bet šitaip įprasta manyti, žr. Gerullis ON 89, Endzelīns LV I2 323, Vanagas 192), o su *„[ežero (jo pakrančių, dugno)] glitumu, slidumu“ (žr. anksčiau), plg. semantinę kilmę lie. (up.) Lydà (žr. s. v. laydis). Matyt ir, pvz., lie. (ež.) Lýnas (Vanagas l. c., bet žr. UEV 93: Lỹnas) yra iš (ež.) *Līnă (neutr., nom.-acc. sg.) adj. (neutr., nom.-acc. sg.) ryt. balt. *līnă „glitus, slidus“ [šis adj. (žr. anksčiau) buvo gimine derintas prie subst. (neutr., nom.-acc. sg.) ryt. balt. *eźeră „ežeras“], o ne – kaip teigia, pvz., Vanagas l. c. – iš subst. (ryt.) balt. *līnas „lynas (tokia žuvis)“ [masc. (ne neutr.!), nom. sg.]; pastarasis yra iš adj. masc. (ne neutr.!), nom. sg. balt. *līnas „glitus, slidus“ (žr. s. v. linis).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.