Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 103 psl.

maldenikis

maldenikis „kint (Kind) – vaikas“ E 189 nom. sg. masc. = subst. (o-kamienis) pr. pmd. *maldenīkis < *maldenīkas „t. p.“ (plg. Būga RR I 464) = pr. semb. *maldenīkas „t. p.“, dėl kurio darybos žr. s. v. malnijks. Taigi manyti, kad pr. (E 189) maldenikis iš kilmės buvęs indentiškas su s. sl. mladenьcь (pvz. Trautmann AS 374, Trautmann BSW 167, plg. Endzelīns SV 50), negalėčiau. Teiginys, kad pr. (E 189) maldenikis esąs iš s. lenk. młodzieniec (Smoczyński LeF 528), yra aiškiai nepagrįstas.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 322; ESSJ XIX 151tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.