Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 213 psl.

paccaris

paccaris „rime (Riemen) – (pušnų) dirželis“ E 502 nom. sg. masc. = pr. *pakaris < *pakaras (plg. pamatis, žr.) – fleksijos vedinys iš verb. pr. *pakar- „pakabinti“ (plg. passalis, žr.) = pr. praef. *pa- (žr. pa-) + verb. *kar- „kabinti“ (žr. s. v. kartano). Plg. panašiõs darybos subst. lie. dial. pãkaras „virvutė botagui prie botkočio pririšti (prikabinti)“ (LKŽ IX 153 s. v. 1 pãkaras), la. dial. pakars „ein Haken zum Aufhängen“ (ME III 41 s. v. pakara). Plg. Trautmann AS 388, Endzelīns SV 218, Nepokupny Blt VIII 15t.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.