Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 223 psl.

passalis

passalis „vrost (Frost) – pašalimas, šaltis“ E 57 nom. sg. = pr. *pasalis < *pasalas – fleksijos vedinys iš verb. pr. *pasal- „pašalti“ (plg. lie. verb. pašál-ti „t. p.“ subst. pãšalas „žemės įšalimas; pašalimas“ LKŽ IX 552; plg. dar paccaris, žr.) = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. pa-) + verb. *sal- „šalti“ < balt.-sl. *śal- „t. p.“ > lie. šál-ti „t. p.“ = la. sal̂-t „t. p.“ ir pan., žr. s. v. salta.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.