Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 50–51 psl.

salta

salta „kalt“ GrG 47, „kalth (kalt)“ GrA 65, „gelidus“ (versta iš vok. kalt) GrF 64. Čia matyt klaida (juk Gr žodynėlis!) vietoj *saltan „kalt“ [dėl raidės -n- numetimo plg. s. v. (Gr!) saika, žr.], kuris yra adv. pr. *saltan „kalt – šaltai“ = adj. (nom.-acc. sg. neutr.), pr. *saltan „kalt – šaltas“, žr. toliau.
Tiesa, yra manoma, kad Gr lytis salta „kalt“, taip pat lytys (Gr) debica „groß“ (žr.) ir (III 696) wissa „alles“ esančios nom.(-acc.) sg. neutr. formos su pr. * greta nom.(-acc.) sg. neutr. su pr. *-an [pvz. wissan „alles“ (žr. s. v. wissa), kirsnan (žr.) ir kt.], žr. Endzelīns SV 67t. (ir liter.), Mažiulis BS 85, Schmalstieg SP 153, plg. Toporov PJ I 310 (s. v. debica); plg. s. v. debica.
Pirmiausia reikia pasakyti, kad pr. (III 696) wissa „alles“ yra ne adj. (nom.-acc. sg. neutr.), o pron. su fleksija (nom.-acc. sg. neutr.) *-a (greta *-an), atėjusia iš pron. (nom.-acc. sg. neutr.) pr. *st-ă (žr. s. v. stas) ir pan. Dėl to, kad o-kamienė adj. ir subst. (bet ne pron.) fleksija (nom.-acc. sg. neutr.) pr. *-an [vadinasi, ir pr. *debīk-an „groß“ (žr. debica), *salt-an „kalt“ (žr. anksčiau)] yra senovinė, žr. toliau.
Taigi parašyme (Gr) salta „kalt“ slypi senesnis pr. adv. *saltan „šaltaĩ“ = adj. (nom.-acc. sg. neutr.) *saltan „šaltas“ [panašiai 51 ir parašymas (Gr) debica „groß“ suponuoja senesnį pr. debīkan adv./adj.], plg. s. v. v. ainawīdai, gelatynan, kirsnan). Adj. pr. *salta- „šaltas“ < balt. *śalta- „t. p.“ (> lie. šáltas „t. p.“, la. sal̂ts „t. p.“) – vedinys iš verb. balt. *śal- „šalti“ (> lie. šál-ti „t. p.“, la. sal̃-t „t. p.“; žr. dar passalis), dėl kurio tolimesnės kilmės žr., pvz., Trautmann BSW 298, Vasmer ESRJ III 675t. (s. v. слота), Fraenkel LEW 960t. (ir liter.), Pokorny IEW I 551t. (s. v. 1. ḱel-), Urbutis BEE I 183.
Pastaba. Tuo, kad nom.-acc. sg. neutr. adj. (o-kamienio) pr. *-an (ir adv.) = subst. (o-kamienio neutr.) pr. *-an esanti vietoj senesnės (nom.-acc. sg. neutr.) * (Mažiulis l. c.), dabar nebetikiu: fleksija (o-kamienė, nom.-acc. sg. neutr. = adv.) pr. dial. * [pvz. ilga (žr.), plg. wissa „alles“ (žr. anksčiau)] yra pronominalinės kilmė̃s. Nuomonė, kad suom. heinä „šienas“ (ir pan.) rodo buvus fleksiją nom.-acc. sg. neutr. subst. (o-kamienio) balt. * (Mažiulis l. c.), taip pat nepatikima: subst. (o-kamienis, nom.-acc. sg. neutr.) balt. *śeinan „šienas“, jo segmentą *-n asocijuojant su postfiksu fin. *-n, buvo dekomponuotas į subst. fin. *heina „t. p.“ > suom. heinä „t. p.“ (bet apie tai plačiau – kitąkart).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 109; Mayrhofer EWA II 641; Rix LIV 323; Smoczyński SEJL 623.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.