Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 151–156 psl.

stas

stas – I artikelio reikšme: nom. sg. masc. stas „der – tas“ I 78 [525], III 1712 [1912], „das (der) – t. p.“ III 1719 [1919], „der – t. p.“ III 552 [3722] ir kt.; nom. sg. fem. sta „der (die) – ta“ 152 III 6118 [4119], „das (die) – t. p.“ III 10322 [6514], „die – t. p.“ III 1113 [6913], sta „t. p.“ III 657 [4316], stai „t. p.“ III 4714 [3331], III 4913 [3510], III 514 [3522], III 5121 [371], III 5319 [3718], III 5513 [3731], III 371 [398], III 596 [3930], III 597 [3931], III 611 [417], III 658 [4317], III 8516 [551], III 891 [5533], III 9111 [5725], III 9916 [636], III 10324 [6515]; nom. sg. neutr. sta „das – tas (tai)“ I 912 [73], I 1317 [727], III 278 [237], III 2715 [2313], III 2910 [2323], III 2920 [254], III 319 [2513], III 3118 [2521], III 336 [2530], III 3317 [277], III 358 [2718], III 3520 [2728], III 3720 [298], III 411 [2929], III 438 [3119], III 458 [334], III 477 [3325], III 4716 [3333], III 4915 [3512], III 517 [3524], III 533 [375], III 5515 [3721], III 5515 [3733], III 574 [3910], III 5714 [3918], III 659 [4318], stæ „t. p.“ II 138 [1323], II 1317 [1328], stan „t. p.“ II 912 [131]; gen. sg. (masc. resp. neutr.) stesse „to“ III 634 [4127], III 9124 [5736], III 10724 [6729], III 1091 (2×) [6731 (2×)], III 1098 [691], III 11510 [7122], III 12714 [793], III 12911 (3×) [7918–19], stessei III 5117 [3532], III 653 [4313], III 914–5 [5720], steise III 632 [4125], stēise III 635 [4127], steisei III 739 [4729], stēisan III 1178 [737] ir kt., (fem.) stesses III 11116 [6922], III 1177 [736], steises III 11523–24 [7133], steisei III 938 [5910], stessei III 592 [3926], stēison III 10723 [6728] ir kt.; dat. sg. (masc. fem., neutr.) stesmu III 1720 [1920], III 6117 [4119], III 6121 [4122], III 639–10 [4131], III 6510 [4319], III 6520 [4326], III 6923 [4532], III 7316 [4735], III 813 [5130], III 851 [5324], III 853 [5326], III 8722 [5526], III 891 [5533], III 897 [571], III 912 [5719], III 9120 [5734], III 9124–25 [591], III 9125 [591], III 9126 (2×) [592], III 937 [599], III 9313 [5915], III 9515 [612], III 10116 [6324], III 1057 [6526], III 1058 [6526], III 1118 [6916], III 11711 [739], III 1213 [7516], III 12319 [777], stessemu (vietoj stesmu) III 715 [475], stesmn (sk.: stesmu) III 774 [4928], stesma III 793 [5511], steismu III 5716 [3920], III 936 [599], III 9715 [6124], III 1172 [732], steīsmu III 1173–4 [733], stēismu III 1157 [7120], III 12510 [7719], steismo III 971 [6112], stēsmu (sk.: stēi-smu) III 10321 [6513], (fem.) stessei III 855–6 [5328], steisei III 8917 [579], stēisei III 1333 [8111], steise III 9121 [5734]; acc. sg. (masc.) I 714 [528], I 135 [720], III 279 [238], III 3110 [256], III 6510 [4318] 153 ir kt., ston (proston) III 11710 [738], sten II 56 [115], II 135 [1321], II 1313 [1325], III 4910 [358], (stenkijsman) III 1251 [7712], (fem.) I 715 [529], I 118 [712], II 59 [117], III 298 [2322] ir kt., schan (galbūt sk.: sthan) I 59 [58], (neutr.) III 4512 [337], III 832 [5310], III 8721 [5524] ir kt.; nom. pl. (masc.) stai III 271 [231], III 4712 [3329], III 496 [355], III 616 [4110], III 6512 [4320], III 7321 [492], III 772 [4926], III 834 [5312], III 8713 [5520], III 9512 [5934], III 1013 [6313], III 10314 [658], III 11122 [6926], III 11314 [714], staey I 51 [51], II 51 [111], (fem.) III 9312 [5914], III 10320 [6512], III 10325 [6516]; gen. pl. (masc.) stēison (prieš grijkan) III 7512 [4914], (prieš grīkan) III 7517–18 [4917], steison (prieš grikan) III 7519 [4918], (prieš grīkan) III 7521 [4920], III 773 [4927], (prieš wirdan) III 1013 [6312], (prieš nidruwīngin) III 1215 [7517], steisons (sk. steison, prieš grīkans) III 7716 [511], stēisan (prieš grijkan) III 11925 [757], steisan (prieš grīkan) III 11523 [7132], stēisai (turbūt vietoj stēisei, prieš grīkan) III 778 [4931], steisei (prieš tāwans) III 3714 [294], steise (prieš grijkan) III 455 [332], III 613 [418]; dat. pl. (masc. resp. fem.) stēimans III 3715 [295], III 854 [5326], III 9317 [5918], III 1159 [7121], steīmans (sk.: stēimans) III 9311 [5913], steimans III 672 [4331], III 8523 [558], III 911 [5718], III 932 [595], III 934 [597], III 9322 [5922], III 955 [5929], III 9511–12 [5934], III 9515 [613], III 9519 [616], III 972 [6113], III 974 [6115], III 975 [6115], III 975 [6119], III 1158 [7121]; acc. pl. (masc. resp. fem.) stans I 94 [533], III 1713 [1913], III 1714 [1914], III 3714 [294] ir kt., stæns II 94 [1133];
II pron. demonstr. „der (die, das), dieser (diese, sieses)“: nom. sg. (masc.) stas I 1115 [716], I 1116 [717], III 4910 [358], III 6111 [4114] ir kt., stes II 1116 [1315], II 1117 [1317], (prieš dallieis stesmu) III 8722 [5526], (fem.) sta III 9713 [6123], stai III 8920 [5711], III 9711 [6120], (neutr.) sta I 138 [721], III 4117 [317], III 4325 [3132], III 4524 [3316], III 494 [353], III 4919 [3516], III 5112 [3528], III 5120 [3534], III 5720 [3923], III 5722 [3923], III 631 [4124], III 6310 [4131], III 6314 [431], III 6321 [437], III 696 [4519], III 735 [4725], III 7315 [4734], III 7318 [491], III 755 [498], III 8914 [577], III 9118 [5732], III 9324 [5924], 154 III 951 [5926], 10118 [6325], III 10519 [672], stæ II 138 [1323]; gen. sg. (masc.) steisei III 1239 7534, (neutr.) konstrukcijose stesse pagan III 392 [2911], III 10120 [6327], III 10121 [6327–28], stessepagan III 397 [2915], III 916 [5721], III 976 [6116], III 1075 [6714], III 1153–4 [7117], III 11516 [7127], (fem.) stessies III 1239 7535; dat. sg. (masc. resp. neutr.) stesmu II 1316 [1327], III 1715 [1915], III 1719 [1919], III 1720 [1920], III 497 [355], III 5522 [394], III 6512 [4320], III 757 [4910], III 759 [4912], III 776 [4930], III 8722 [5526], III 973 [6114] III 9716–17 [6125], III 1059 [6528], III 10910 [693], III 11712 [7310], III 11729 [7322], III 1191 [7326], III 11921 [754], III 12119 [7526], stæsmu II 1312 [1325], stēismu III 12119 [7526], stasma I 1312 [724], I 1317 [726], stessiei III 11729 [7322], steisiei III 1191 7325; acc. sg. (masc.) III 8927 [5716], III 10511 [6529], III 11718 [7315], sten III 11929 [7510] (greta fem. stan ibd.), (fem.) III 11120 [6925], III 11918 [752], III 11929 [7510], III 1211 [7513], (neutr.) III 497 [356], III 7516 [4916], stan III 416 [2933], III 4112 [312], III 4116 [316], III 4911 [359], III 6116 [4118], III 6513 [4321], III 6927 [4535], III 714 [477], III 7116 [4715], III 711 [4925], III 797 [5114], III 7910 [5115], III 817 [5132], III 8110 [5133], III 8911 [576], III 8913 [576], III 9517 [614], III 9911 [633], III 9912 [633], III 1012 [6312], III 1094 [6734], III 1098 [691], III 1293 [7914], III 1336 [8113], skan (sk.: stan) III 1093 [6732] ir konstrukcijoje nostan kai „auf daß; damit“ III 4319 [3128], III 4711 [3328], III 5518 [392], III 638 [4129], III 8710 [5517], III 8913 [576], III 9116 [5730], III 939 [5911], III 1038 [652], III 10310 [654], III 12110 [7520]; nom. pl. (masc.) stai III 617 [4112], III 671 [4330], III 8720 [5524]; gen. pl. (neutr.) stēison III 555 [3724], III 5318 [3717], III 10313 [656]; dat. pl. (masc.) stēimans III 3716–17 [296], III 5510 [3728–29], III 858 [5329], III 1134 [6931], steīmans (sk.: stēimans) III 7716 [512]; acc. pl. (masc.) stans III 3713 [294], III 6518 [4324], III 6521 [4327], III 733 [4724];
III semantiškai artimas žodžiui pr. tāns „jis“: nom. sg. (masc.) stas III 4918 [3514], III 5110 [3526], III 9517 [614], III 1192 [7326], stes (verstas iš es) III 117 [737], (fem.) stai III 598 [3931], 155 III 613 [418], III 8924 [5714], III 8925 [5715], III 10313 [657], (neutr.) sta III 9124 [591], III 1099 [6318], III 1074 [6714]; gen. sg. stesse III 1118 [6915], stessei III 1256 [7716], (fem.) stessias III 1256 [7716]; dat. sg. (masc.) stesmu III 2710–11 [239], III 3114 [2517], III 353 [2714], III 3514 [2723], III 398 [2916], III 4321 [3129], III 931 [594], III 9524 [619], III 10110 [6319], III 11524 [7133], III 1213 [7515], stēismu III 4115 [315], steismu III 1175 [735], (fem.) stessie III 1212 [7514]; acc. sg. (masc.) stan III 353 [2713], III 397 [2916], III 4511 [336], III 758 [4911], III 8723 [5527], III 10117 [6324], III 11114 [6921], III 735 [734], sten III 7323 [7318], (fem.) III 1038 [652], III 10310 [654], III 10319 (2×) [6511(2×)], (neutr.) III 556 [3725], III 615 [4110], III 8912 [576], III 99 [633], III 11118 [6924], III 1131 [6929]; nom. pl. (masc.) stai III 917 [5722], stai III 1716 [1916], III 6723 [4513], III 777 (2×) [4930(2×)], III 8318 [5321], III 9120 [5734], III 9319 [5920], III 998 [6137], III 9920 [638], III 10123 [6329], III 11515 [7126]; gen. pl. stēison III 898 [572], steison III 1133–4 [6931]; dat. pl. (masc. resp. fem.) stēimans III 315 [259], III 899 [573], III 839 [5314], steimans III 758 [4911], III 9914 [635], III 9921 [638]; acc. pl. (masc.) stans III 272 [232], III 314 [259], III 691 [4515], III 9320 [5920], III 1095 [6734].
IV – nom. sg. (masc.) stas subs „solches – tas pats“ III 1720 [1920]; gen. sg. (masc.) stessei supsas „des selbigen – to paties“ III 638 [4130]; acc. sg. (masc.) stan subban III 472–3 [3320], III 592–3 [3929], stansubban III 294 [2319], III 2914 [2326], III 3912 [2920], III 7310 [4730], III 1173 [733], (fem.) stan subban III 11927 [759], stansubban III 10528 [679], (neutr.) stansubban III 3514 [2723], III 557 [3726], III 9521 [617], III 997 [6136], III 9914 [635], nostansubban III 1251 [7712], nostan subban III 1171 [731]; acc. pl. (masc.) stanssubans III 376 [2734]; žr. dar subs.
Pilnesnį pr. (I, II, III) pron. „tas, ta“ formų registrą žr. Trautmann AS 436–438.
Turime pron. (nom. sg.) pr. (kat-mų) *stas (masc.) „tas“, *stā (fem.) „ta“ [> (nekirč.) *sta „t. p.“], *sta (neutr.) „tas“ (ir naujesnę lytį *stan „t. p.“). Dėl šio pr. pron. (bei dėl jo formų) kilmė̃s žr. Endzelīns SV 75tt. (ir liter.), Stang Vergl. Gr. 232 156 (ir kitur), ypač Rosinas 208 (ir liter.), Rosinas BĮM 43tt., 87t. (ir kitur), Mažiulis Blt XVII 95.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 502; Euler LgB I 127tt.; Lehmann GED 287, 356; Mańczak ALL LI 39tt.; Matzenauer BKAS 123; Mayrhofer EWA I 608t., II 682t.; Michelini AnLeBas II 333tt.; Orel HGE 310, 417t.; RosinasSM 262, 309t., 401tt.; Smoczyński ABSl XXIII 23tt., BAM 89tt.; Vaan EDL 568.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.