Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 165–166 psl.

subs

subs, t. y. stas subs „solches – tas pats“ III 1720 [1920], sups „selbs (selbst) – pats“ III 491 [3335] (= pats VE 191), III 5717 [3921] (= pats VE 2314), III 7318 [4736] (= paties VE 3022), „selbst – t. p.“ III 1037 [652] (= pats VE 4912), „selbs – t. p.“ III 12116 [7524] pron. definit. nom. sg. masc.; nom. sg. fem. subbai „pati (selbst)“ III 4916 [3513] (= pati „pati“ VE 1916); gen. sg. masc. stessei supsas „desselbigen – to paties“ III 638 [4130] (= io „jo“ VE 2520), supsei „eigen – savo, paties“ III 876 [5514] (= sawa „savo“ VE 376), subsai „eygen (eigen) – t. p.“ III 4320 [3128] (= paties VE 1620); dat. sg. (masc.) subbsmu „selbs (selbst) – pačiam“ III 9510 [5933] (= paczem „pačiam“ VE 418), supsmu „selbst – t. p.“ III 10522 [675], (fem.) supsai „eigener – savai“ III 459 [335] (= sawa „savo“ VE 1712);
acc. sg. (masc.) stan subban „den selben – tą patį“ III 294 [2319], stansubban „dasselbig – t. p.“ III 2914 [2326] (= VE 109), „den selbigen – t. p.“ III 3912 [2920] (= VE 1414), stan subban „dasselbige – t. p.“ III 472–3 [3321], III 592–3 [3927] (= VE 2320), stansubban „t. p.“ III 7310 [4730] (= to VE 3014), subban „dasselb – t. p.“ III 1173 [733], „selbs (selbst) – patį“ III 6511 [4319] (= paties VE 2622), „selbst – t. p.“ III 9716 [6125] (= pats VE 4213), III 10316–17 [659] (= pats 4921), „eigene – savą, patį“ III 10315 [658] (= pacziu „pačių“ VE 4920), „selb (selbst) – t. p.“ III 11913 [7334] (= pati „patį“ VE 5820); acc. sg. (neutr.) stansubban („dasselbige „tai pat (tą patį)“ III 3514 [2723], „tai pat (dasselbige)“ III 557 [3726] (= tatai VE 223), „dasselbige – tai pat“ III 9521 [617] (= tatai ve 4117), „solchem (dasselbige) – t. p.“ III 997 [6137], priki stansubban „dawider – prieš tai pat“ III 9913–14 [635], nostan subban „hierauff 166 (hierauf) – ant tai pat (ant to paties)“ III 1171 [731], III 1251 [7712], (fem.) subban „eigen – savą, pačią“ III 10318 [6510], stansubban „tą pačią (dieselbige)“ III 10528 [679] (= „ją“ VE 5114), stan subban „dieselbe – t. p.“ III 11927 [759]; acc. pl. (masc.) stansubans „den selben (dieselbe) – tuos pačius“ III 376 [2734] (= anus „juos“ VE 1312), (fem.) stanssubans „dieselbigen – tas pačias“ III 8519 [554].
Turime pron. definit. (nom. sg. masc.) pr. *subs „pats“ < vak. balt. *subas „t. p.“ < vak. balt.-sl. *sv(e)ba- „savas“ [plg. subst. sl. *sveb-odaсвоб-ода“ (< *„savastis“), žr. Vasmer ESRJ III 582] – formanto *-b- < ide. *-bh- išplėstą ide. *s(e)(e)- „savas“ (žr., pvz., Būga RR II 306, Pokorny IEW I 882t.), kuris slypi ir, pvz., pr. žodyje swais „savas“ (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 300; Matzenauer BKAS 126; Orel HGE 320t.; Vaan EDL 584.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.