Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 107–108 psl.

malunis

malunis „moͤle (Mühle) – malūnas“ E 316 nom. sg. masc. = pr. *malūnis < *malūnas „t. p.“, kuris siejamas su lie. malū̃nas „t. p.“ (Trautmann AS 375, Endzelīns SV 208, plg. Būga RR II 370t., Skardžius ŽD 279). Tačiau lie. malū̃nas „Mühle“ (= „pastatas su įrenginiais malti“) – matyt skolinys iš pr. *malūnas „t. p.“ (žr. Fraenkel LEW 404, Sabaliauskas LKK VII 111t.), kuris, beje, nėra grynai prūsiškas (baltiškas) žodis (žr. toliau). Visu tuo nereikia stebėtis: senovės baltams (ir ne tik jiems) buvo pažįstamas ne malūnas, o tik girnos (žr. s. v. girnoywis).
Subst. pr. (vak. balt.) *malūnas „Mühle“ bus atsiradęs kaip nomen 108 agentis *„malikas, malėjas“ – sufikso *-ūna- (žr. s. v. waldūns) vedinys iš verb. pr. *mal- „malti“ (žr. s. v. meltan), plg., pvz., lie. subst. bėg-ū̃nas „bėgikas“ ( verb. bė́g-ti) ir kt. (apie tokius deverbatyvinius nomina agentis žr. Skardžius ŽD 277tt.). Prie to, kad pr. *malūnas iš tikrųjų yra ne *„malikas, malėjas“ (nomen agentis!), o „Mühle“ (= „pastatas su įrenginiais malti“, t. y. „malykla“!), bus prisidėjęs lenk. młyn „Mühle“: šio segmentas lenk. mł- (: verb. lenk. ml-eć „malti“) buvo transponuotas į pr. *mal- (: verb. pr. *mal- „malti“), o segmentas lenk. -yn- į pr. *-ūna- (plg. Fraenkel l. c., Machek ESČ 302). Taigi pr. *malūnas „Mühle“ nėra grynai prūsiškas (baltiškas) žodis. Plg. ir tai, kad lenk. młyn „malūnas“ arba vok. Mühle „t. p.“ yra ne savi žodžiai, o skoliniai (iš lo. kalbos), žr. Brückner SE 341, Vasmer ESRJ II 632, Machek l. c., Kluge EWDS 491.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 372.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.