Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 113 psl.

auckstimiskan

auckstimiskan „obrigkeyt (Obrigkeit) – vyresnybė, valdžia“ III 8916 [578] acc. sg. fem. (= wirausibe VE 3814–15 acc. sg.). Čia auckst-, anot Trautmann AS 307, visiškai sutampąs su lie. áukšt-as (áugštas) = la. aûgsts. Bet visais kitais atvejais yra ne auckst- = *aukst- „aukštas“, o auckt- (aukt-) = *aukt- „t. p.“ [net ir tame pačiame puslapyje (III 89) po auckst- (III 8916) toliau 4× yra auckt- resp. aukt-]. Dėl to reikia manyti, kad auckstimiskan yra klaida – vietoj aucktimiskan: čia -s- (prieš -t-) atsirado veikiant -s(k)-, žr. Nesselmann Thes. 11, Endzelīns FBR XV 101t., SV 147. Toliau žr. aucktimmiskū.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.