Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 116 psl.

aucktimmiskū

aucktimmiskū „obrigkeyt (Obrigkeit) – vyresnybė, valdžia“ III 8920 [5711], aucktimmisikai (su nereikalinga -i- tarp -s- ir -k-) „t. p.“ III 8919 [5710] nom. sg.; acc. sg. aucktimmiskan „t. p.“ III 8917–18 [579], auktimmiskan „t. p.“ III 8921–22 [5712]. Čia turime pr. *auktimiskū (nom. sg. fem.) < *, kuris yra subst. abstraktas (plg. lie. sausà „sausybė, sausra“, Skardžius ŽD 37) iš adj. *auktim-isk- (plg. lie. svetim-iš-kas, Skardžius ŽD 157), toliau, kildintino iš adj. *aukt-ima- (žr. s. v. aucktimmien). Atvejo aucktimmiskū (nom. sg.) raidės ilgumo ženklas, anot Bezzenbergerio (KZ XLI 77, žr. ir Endzelīns SV 147), galįs būti klaidingai padėtas; bet galima spėti, kad šiuo atveju kirčio vieta buvo galūnėje, plg. lie. jauniškė̃ „jaunystė“ (Skardžius ŽD 159).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.