Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 137 psl.

mijlin

mijlin „liebe (Liebe) – meilė“ III 1252 [7713] acc. sg. fem. = pr. *mīlin suponuoja subst. (ē-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *mīli „t. p.“ < *mīlī „t. p.“ (su nekirčiuotu pr. *) < vak. balt. *mīlē „meilybė (meilumas), mielybė (mielumas)“ (plg. jo sinonimą subst. vak. balt. *mīlan „meilumas, mielumas“, žr. mijlan) < subst. (baritoną, žr. toliau) balt. *mīlē „t. p.“ (žr. dar s. v. milijt) – fleksijos vedinį iš adj. (baritono) balt. *mīla- „meilus, mielas“ (žr. s. v. mijls). Dėl šio subst. (deadjektyvo) balt. *mīlē darybos plg. subst. balt. *gīvē „gyvybė (gyvumas)“ – balt. prokalbės darinį (jo senumą rodo periferiniai reliktai pr. *gīvē „gyvenimas“ bei la. dzīve „t. p.“, žr. s. v. giwei), laikytiną ne deverbatyvu (kaip esu teigęs s. v. giwei, žr.), o deadjektyvu – tokiu kaip, pvz., lie. subst. kaltė̃ „kaltybė (kaltumas)“ ( adj. kal̃tas), láisvė „laisvybė (laisvumas)“ ( adj. laĩsvas) ir pan. (dėl jų žr. Skardžius ŽD 72t.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.