Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 264 psl.

perklantemmai

perklantemmai „verrathen (verraten) – išduodame“ III 351 [2712] (= issdroditumbim „išduotume“ VE 1212) praes. 1 pl.; partic. praet. act. nom. sg. masc. perklantīuns „verdampt (verdammt) – pasmerkęs“ III 11912 [7333] (= praßudei „pražudei“ VE 5819 praet. 2 sg.); partic. praet. pass. nom. sg. masc. perklantīts „verdampt (verdammt) – pasmerktas“ III 6112 [4115] (= praßuditas „pražudytas“ VE 254), „verflucht – prakeiktas“ III 10510 [6528] (= prakeikta VE 5018 nom. sg. fem.), acc. sg. (masc.) perklantīton „verdampten (verdammten) – pasmerktą“ III 4314 [3124]; nom. sg. (neutr.) perklantīt „verdampt (verdammt) – pàsmerkta“ III 11322 [7110] (dėl šios formos [neutr.] žr. Endzelīns SV 224, Mažiulis PKP II 217; plg., pvz., formą ismaitint s. v. ismaitinton).
Turime verb. (inf.) pr. (III) *perklantī-tvei „prakeikti, pasmerkti, išduoti“ (žr. dar PKP II 114, išn. 77), išplėstą prefikso pr. *per-, kuris čia dėl praef. vok. ver- įtakos (žr. s. v. per-) atsirado vietoj praep. pr. *prā̆- (žr. proklantitz). Apie šį verb. pr. *klantī-tvei „keikti ir pan.žr. s. v. klantīuns.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 258; Young RB XI 55.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.