Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 257–258 psl.

per-

per- „per- ir kt.“ Jis dažniausiai verčiamas iš vok. ver-, turinčio, be kitų reikšmių, ir reikšmę „už-, su-“ (pvz. perrēist, žr.). Yra ir pr. per- „par-, at-“ (pvz. perēit, žr.). Dviem atvejais, t. y. pareysey (žr. s. v. perēit) ir pareiīngiskai (žr.) turime praef. pr. par- „par-, at-“ (greta per- „t. p.“, žr. perēit), kuris turbūt giminiuojasi su lie. par- (pareĩti „ateiti“ ir kt.) bei lie. dial. par̃ „pas“ ir pan. (žr. Endzelīns SV 98, 258 Endzelīns BVSF 243, Endzelīns LVG 675t. ir liter.), žr. dar s. v. per.
Plačiau apie praef. pr. per- žr. (resp. plg.) Trautmann AS 394 (ir liter.), Endzelīns SV 99, 223.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.