Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 223 psl.

pareiīngiskai

pareiīngiskai „zukuͤnfftiglich (zukünftiglich) – būsimai, ateinančiai“ III 11919–20 [754] (= busenti „būsiantį“ VE 593 acc. sg. masc.) adv. = pr. *parejīngiskai „būsimai, ateinančiai“ yra vok. (adv.) zukünftiglich „t. p.“ kalkė, suponuojanti adj. pr. *parejīngiska- „būsimas, ateinantis“ (kalkė iš adj. vok. zukünftiglich „t. p.“) – sufikso *-isk- vedinį iš adj. pr. *parejīnga- „ateinantis“, o šis (plg. aulāikings, žr.) – sufikso *-ing- vedinys iš verb. (prefiksinio) pr. *parēi-(tvei) „ateiti“ (žr. perēit). Žr. PKP II 227.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.