Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 116–117 psl.

aulāikings

aulāikings „messig (mässig) – nuosaikus, susilaikantis“ III 872 [5511] (= miernas VE 372–3) – sufikso -ing- vedinys iš *aulaik- „nulaikyti, nuturėti“ (plg. la. attur-îgs „susiturįs, nuosaikus“, žr. dar s. v. brewingi) = au- (žr. au- „nu-“) + *laik- (žr. laikūt), plg. lie. (Ds) pasakymą: kad tik tùri [pinigų], tai ir išléidžia, – ãnas pir̃kti taĩ jau nenulaĩkomas „nesusilaikantis, nenuosaikus“. Dėl darybos plg. dar lie. numald-ìngas „galintis numaldyti“ 117 [(LKŽ VIII 892): numald-ýti], numan-ìngas „numanus“ [(l. c. 893) : numan-ýti].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 210t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.