Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 156 psl.

brewingi

brewingi „foͤrderlich (förderlich) – padedančiai, pagelbinčiai“ III 3515 [2723] (= padetumbim „padėtume“ VE 132–3) = *brʹavingi adv. Jis savo forma (dėl -i žr. s. v. ainawīdai) suponuoja adj. pr. brʹavinga- „padedantis, pagelbstintis“ (ar i̯o-kamienį), atsiradusį galbūt iš *brʹavininga- (haplologija), kuris – sufikso -ing- vedinys iš verb. pr. *brʹavin- „padėti, pagelbėti“ (žr. brewinnimai), plg. lie. dial. bar-ingas „besibarąs, linkęs bartis“ (iš bár-ti-s) ir kt. (žr. Skardžius ŽD 118tt.). Plg. pr. aulāikings (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.