Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 140 psl.

minisnan

minisnan „gedechtnis (Gedächtnis) – at(si)minimą“ II 153 [1331], menissnan „t. p.“ I 1311 [723], menisnan „t. p.“ I 154 [730], II 1310–11 [1324] subst. (nomen actionis) acc. sg. fem. = pr. *minīsnan (žr. dar pominīsnan) resp. (nom. sg. fem.) pr. *minīsnă „at(si)minimas“ (nepaliudyta forma) < *minīsnā „t. p.“ [su kirčiuotu pr. *-ī- (jis nėra iš pr. *-ē-, žr. toliau) – sufikso *-snā vedinys iš verb. (inf.) pr. *minī-(tvei) „at(si)minti“ = *„daryti(s), kad at(si)mintų (būtų atsimenama); at(si)minti“ (žr. s. v. menentwey).
Pastaba. Visuotinai priimta nuomonė, kad subst. pr. *minīsnā „at(si)minimas“ balsis pr. *-ī- esąs iš pr. *-ē- (žr., pvz., Trautmann AS 379, Trautmann BSW 180, Endzelīns SV 211), yra nepagrįsta, nes subst. pr. *minīsnā paliudytas (su pr. *-ī-!) ne tik II kat-me (žr. anksčiau) bei III kat-me (plg. pominīsnan, žr.), bet, pabrėžiu, ir I kat-me (žr. anksčiau): balsis pr. *ē išvirto (ne žodžio gale) į pr. *ī tik II bei III kat-mų šnektose, o I kat-mo šnektoje jis (t. y. pr. *ē) išliko (plg. ir Endzelīns SV 26). Kitaip sakant, dėl pr. (I) *minīsnā (su pr. *-ī- ne iš pr. *-ē-!) reikia ir pr. (II, III) *minīsnā kildinti iš pr. *minīsnā (o ne iš pr. *minēsnā).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 235.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.