Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 156 psl.

mukinsnan

mukinsnan „lere (Lehre) – mokinimą (mokymą)“ III 8711 [5518] (= moksla „mokslą, mokinimą“ VE 3710), „Lehre – t. p.“ III 8727 [5531] (= moxslie „moksle, mokinime“ VE 3724), „lection – t. p.“ III 9720 [6128] (= mokslũ „mokslų, mokinimų“ VE 4219), mukīnsnan „t. p.“ III 8520 [555] (= lectie „lekciją, mokinimą“ VE 3621) subst. (nomen actionis) acc. sg. fem. = pr. (III) *mŭkīnsnan [= pr. (III 8520) mukīnsnan, jį taisyti į mukinsnan (Trautmann AS 380, Endzelīns SV 212) nėra reikalo, žr. s. v. mukint].
Subst. (nom. sg. fem.) pr. (III) *mukīnsna „mokinimas (mokymas)“ < *mūkīnsnā „t. p.“ (su kirčiuotu *-īn- resp. su nekirčiuotais *-ū- ir *) yra sufikso *-snā (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr. (semb.) *mūkīn- „mokinti (mokyti)“ (žr. mukint).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 244.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.