Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 166 psl.

nadruwīsnan

nadruwīsnan „Hoffnung – tikėjimąsi, vylimąsi“ III 6310 [4131] (= nůssitikieghima VE 25) = acc. sg. fem. pr. *nădruvīsnan : nom. sg. fem. pr. (III) *nădruvīsnă „tikėjimasis, vylimasis“ < *nādruvīsnā „t. p.“ (kirčiuotas skiemuo – *-vī-) – sufikso *-snā (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr. *nādruvī- „tikėtis, vìltis“ = praef. *nā- „už-, ant-“ (žr. na) + (inf.) *druvī- „tikėtis, vìltis“ < pr. (inf.) *druvē- „t. p.“ (žr. druwīt). Plg. subst. (tiesa, refl.) lie. (VE 2522) nůssitikieghima „tikėjimąsi, vylimąsi“ – sufiksinį vedinį iš prefiksą nů- (žr. s. v. na) turinčio lie. verbum (refl. tikė́ti-s).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.