Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 171 psl.

naunīngs

naunīngs „newling (Neuling) – naujatikis“ III 878 [5516] (= naughiniks „t. p.“ VE 378) subst. nom. sg. masc. = pr. *naunīngs „t. p.“ < *„naujokas“ < adj. pr. *naunīngs „naujas, visai naujas“ – sufikso *-īng- vedinys iš adj. *nauna- „naujas“ (žr. nauns); plg., pvz., lie. adj. linksm-ìngas „linksmas, labai linksmas“ adj. liñksma- „linksmas“ (žr. Skardžius ŽD 117).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.