Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 171 psl.

nauns

nauns „newer (neuer) – naujas“ III 6319 [435] (= nauias „naujas“ VE 266), „(das) newe (neues) – t. p.“ III 7510 [4912] (= nauias „naujas“ VE 3113) adj. nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) naunan „newen (neuen) – naują“ III 632 [4125] (žr. s. v. gimsenin), (neutr.) nawnan „t. p.“ III 654 [4313].
Turime adj. pr. *nauna- „naujas“, kuris atsirado turbūt iš adj. pr. *nava- „t. p.“ (žr. nawans, neuwenen) kontaminacijos su adj. pr. *jauna- „jaunas“ (žr. s. v. Jawne), žr. Berneker PS 309, Trautmann BSW 194, plg. Endzelīns SV 213t. (ir liter.), Fraenkel LEW 487. Arba : adj. pr. *nauna- „naujas“ yra gal iš pr. *navina- „t. p.“ (žr. s. v. neuwenen).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 91, Smoczyński DL 59tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.