Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 172 psl.

nawans

nawans „newe (neue) – naujas“ I 1318 [727], matyt taisytinas į nawan „t. p.“ (adj., nom. sg. neutr.). Čia nawans vietoj nawan frazėje kelchs ast sta nawans testamentan „kelch ist das newe Testament – taurė yra tas naujas testamentas“ (I 1317–18) bus atsiradęs atrakciškai : šioje pr. frazėje, turėjusioje nawan, buvo keturi žodžiai su priebalsiu s; plg. Endzelīns SV 214 (kitaip – Trautmann PN 161). Taisymas nawans (I 1318) į *nawns (Trautmann AS 382) nėra patikimas; žr. dar neuwenen. Pastaba. Šį pr. (I 1318) nawans tame pačiame kontekste atliepia pr. (II 1317) neuwenen (žr.) ir pr. (III 7510) nauns (žr.).
nawans (I 1318) taisomas adj. (nom. sg. neutr. pr. (I) nawan „naujas“ (žr. dar neuwenen) suponuoja adj. (baritoną) pr. (vak. balt.) *nàva- „t. p.“ < balt.-sl. *nàva- „t. p.“ (> serb.-chorv. nȍv „t. p.“ ir kt.) < adj. (baritonas) ide. nèu̯o- „t. p.“ (> s. ind. náva- „t. p.“, gr. νέος „t. p.“ ir kt.), o šis – fleksijos vedinys iš adv. ide. *n(e)ū̆ „dabar“ (žr. s. v. teinu), iš kurio dar yra sufikso *-i̯o- vedinys adj. (baritonas) ide. *neui̯o- „naujas“ (> s. ind. návya- „t. p.“, lie. naũjas „t. p.“, go. niujis „t. p.“ ir kt.); žr. Pokorny IEW I 769 (tik čia pateikiamas s. lie. navas „naujas“ nėra kalbos faktas, žr. Būga RR I 585t., III 649t., Fraenkel LEW 488).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 269; Beekes EDG 1009; Derksen EDSIL 347; ESSJ XXVI 9tt.; Kloekhorst EDHIL 605; Lehmann GED 67t.; Matasović EDPC 293; Mayrhofer EWA II 25; Orel HGE 284t.; Smoczyński DL 59tt.; Vaan EDL 416.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.