Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 181 psl.

newīnts

newīnts „neundte (neunter) – devintas“ III 355 [2716], newints „neuͤnde (neunter) – t. p.“ I 71 [520], newyntz „t. p.“ II 71 [1119] num. ord. nom. sg. masc. = pr. *nevīnts < balt.-sl. *neviñta- „devintas“, iš kurio turime ir (su *n- išverstu į d-) lie. deviñtas = la. devîts (devîtais), sl. *devętъ (> s. sl. devętъ ir kt.).
Greta num. ord. balt.-sl. *neviñta- „devintas“ buvo num. card. balt.-sl. *nevin „devyni“ (nekaitomas), iš kurio atsirado: a) lie.-la. *devinei (> *-íe) „devyni“ (> la. deviņi „t. p.“, lie. devynì, žr. Stang Vergl. Gr. 279t.), b) pr. *nevinjai „t. p.“ > *nevinʹai „t. p.“ (plg. pr. *keturʹai „keturi“, žr. s. v. kettwirts), c) sl. *devętь „devyni“ (pagal santykį sl. *desętь „dešimtis“: *desętъ „dešimtas“ = *devętъ „devintas“: x, kur x = sl. *devętь „devyni“). Dėl balt.-sl. *nevin „devyni“ ir *nevinta- „devintas“ giminaičių žr. Pokorny IEW I 318t., Szemerényi Numerals 171tt., Smoczyński SBS I 92t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 268t.; Beekes EDG 427t.; Blažek HS CXII (2) 188tt.; Demiraj AE 294t.; Derksen EDSIL 101; ESSJ IV 222t.; Kenter HS CXVII (1) 13t.; Kortlandt BF XI (1) 45; Lehmann GED 268t.; Matasović EDPC 292t.; Orel HGE 285; Mayrhofer EWA 24t.; Smoczyński ABSl XVII 217tt.; Vaan EDL 915.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.