Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 182 psl.

ny anterpinsquan

ny anterpinsquan „vnnützlich (unnützlich) – nenaudingai“ I 57 [55] adv. = pr. *ni-anterpinskan < *ni-anterpiniskan „t. p.“ [čia dėl *-k (knaklautinio) *-k- žr. Endzelīns SV 63] yra iš prtc. pr. *ni- „ne“ (žr. ni) + adv. (prepozicinis) pr. *anterpiniskan „naudingai“ (dėl šio adv. plg., pvz., empolijgu, žr.) = praep. pr. *an (žr. s. v. en) + subst. (acc. sg. fem.) pr. *terpiniskan „naudingumą“ (plg., pvz., enwangiskan, žr.) subst. (nom. sg. fem.) pr. *terpinisku „naudingumas“ [su pr. (I) *-u iš * < *] adj. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *terpinisku „naudinga“ [su pr. (I) *-u iš * < *] greta lyties (o-kamienės) adj. pr. *terpiniska- „naudingas“.
Adj. pr. *terpiniska- „naudingas“ – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *terpina- „t. p.“ (plg., pvz., s. v. *deineniskas; žr. ir Leskien Nom. 397tt., Trautmann AS 383, Endzelīns SV 214), o šis – sufikso *-in- vedinys turbūt iš subst. pr. *terpā „nauda“ (žr. s. v. enterpen, be to, Mažiulis PKP II 69, išn. 8), plg., pvz., lie. subst. bėdà „vargas“ adj. bė̃dinas „vargingas“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.