Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 255–256 psl.

empolijgu

empolijgu „gleichen (gleich) – panašiaĩ“ III 757 [4910] adv. pasakyme: stesmu empolijgu „desselbigen gleichen – tam panašiai“ ( = schitůgi budu „šitokiu būdu, šitaip“ VE 3110), plg. stesmu polīgu „deßgleichen – tam panašiai“ III 11921 [754]. Kyla klausimas, kodėl tas pats ir tą patį reiškiantis žodis pirmuoju atveju turi, o antruoju neturi em- < *en (žr. en), t. y. : a) adv. empolijgu „panašiai“ = *empalīgu < *en *paligu ir b) adv. poligu 256 „panašiai“ = *palīgu. Prepozicinės konstrukcijos adverbijui *en *palīgu > *empalīgu atsirasti akstinas galėjo būti originalo (vok.) žodis gleichen, konstrukcijoje desselbigen gleichen (III 747) resp. deßgleichen (III 11817) vartojamas substantyviškai (plg. Paul DW 251). Šio akstino veikiamas, tolimesnis procesas vyko jau pačioje pr. kalboje: pr. adj. *palīgu „panašus“ (nom.-acc. sg. neutr.), egzistavęs šalia adv. *palīgu „panašiai“ [dėl pr. adj. (nom.-acc. sg. neutr.) = adv. *palīgu žr. s. v. polīgu], galėjo būti suvoktas kaip subst. *palīgu „panašumas“ [(nom.-acc. sg. neutr.) pr. kalboje adj. neutr. substantyvacija dažna!], o iš čia nebesunku atsirasti ir pr. *en *palīgu (acc. sg. subst.) „į panašumą, на|подобие“ (arba „panašume“, nes ši -u galėjo būti suvokta ne tik kaip acc. sg. neutr., bet ir kaip dat. sg. u-kamienė lytis, plg. Mažiulis BS 276tt.) > adv. *empalīgu „panašiaĩ“, plg. pr. *an (žr. en) *terpiniskan (acc. sg. subst.adj.) „į naudingumą“ > adv. *anterpiniskan „naudingai“ (žr. ny anterpinsquan) arba *en *tikriskai (dat. sg. subst.adj.) „tiesume“ > adv. *entikriskai „tiesiai, tuoj“ (žr. s. v. entickrikai) ir pan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.