Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 278 psl.

entickrikai

entickrikai „flugs – tuoj pat, tuojau“ III 8121 [537] adv., iš tikrųjų reiškęs „tiesiai“ (žr. toliau), yra pasakyme entickrikaienmigguns „tuoj pat … įmigęs (užmigęs)“ III 8121–22, kurį plg. su lie.: atsìgulė ir tiẽsiai („tuoj pat, iš karto“!) užmigo Ds; žr. dar PKP II 168, išn. 377. Greičiausiai taisytinas į *entickriskai (Trautmann AS 329, Endzelīns SV 169) – prepozicinis adv. [iš en (žr.) + subst. (ā-kam.) dat.-„loc.sg. =] *en-tikriskai „tiesumoje“ > „tiesiai“ [plg. en schlaītiskai (žr. s. v. II schlaītiskai) „ypatingume“ > „ypatingai“, žr. dar s. v. empolijgu], kurio ā-kamienis subst. *tikriskā „tiesuma“ (nom. sg.) yra išvestas iš adj. *tikriska- „tiesus“, o pastarasis laikytinas priesagos -isk- vediniu iš adj. *tikra- „t. p.“ (žr. tickars). Tuo, kad entikrikai yra ne *entikriskai, o *entikrikai (plg. Toporov PJ II 57) ar *entikrīkai, sunkiau patikėti.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.