Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 184 psl.

ni auklipts

ni auklipts „vnuerborgen (unverborgen) – nenuslėptas“ III 12314–15 [774] partic. praet. pass. nom. sg. masc. = pr. *ni-auklipts yra pr. *ni „ne“ (žr. ni) + *auklipts „nuslėptas“ verb. pr. *auklip- „nuslėpti“ < pr. praef. *au- „nu-“ (žr. au-) + verb. *klip- „slėpti“.
Verb. pr. *klip- „slėpti“ yra mėgintas sieti su la. klèp-is „glėbys“ (Būga RR II 92, ME II 224, Endzelīns SV 147, bet žr. Fraenkel LEW 265 s. v. klastà), toliau (arba tiesiog), – su go. hlif-an „vogti“, gr. κλέπ-τω „vagiu“ ir kt. (Berneker PS 299, Trautmann AS 306, Trautmann BSW 137, Endzelīns l. c.) < verb. ide. *ḱlep- „nuslėpti“ (Pokorny IEW I 604). Laikantis šios tradicinės hipotezės, reikėtų manyti, kad verb. pr. *klip- „slėpti“ iš verb. balt. *klep- atsirado panašiai kaip, pvz., verb. lie. brìsti (brid-) „waten“ = la. brist (brid-) „t. p.“ iš balt. *bred- „t. p.“ (plg. Endzelīns l. c.).
Manyčiau, kad verb. pr. *klip- „slėpti“ gali būti ir kitokios kilmė̃s – iš (verb.) *„nulenkti/nukreipti (į šalį)“ < verb. balt. *klip-/*kleip- „lenkti (linkti), kreipti (krypti)“, iš kurio turime verb. lie. klìp-ti „linkti (krypti) į šalį, krypti“ bei klỹp-ti „t. p.“ (LKŽ VI 105t.), kleĩp-ti „lenkti (kreipti) į šalį, kreipti“ (LKŽ VI 34), klaip-ýti „kraipyti, kreivinti“ (LKŽ V 949) ir pan., la. klip-t „verkommen“ (ME II 229). Žr. Mažiulis PKP II 231 (išn. 778).
Tas verb. balt. *klip-/*kleip- „lenkti (linkti), kreipti (krypti)“ – formanto *-p- išplėstas verb. balt. *klei-/*kli- „t. p.“ (plg. Fraenkel LEW 268 s. v. kleĩvas), dėl kurio žr. s. v. claywio.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 175t.; Beekes EDG 713t.; Lehmann GED 187; Matzenauer BKAS 66t.; Orel HGE 175; Smoczyński LAV 33t.; Vaan EDL 120.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.